Vi jobbar för...

  • Vår rättighet att behandlas som studenter av Göteborgs Stad.


  • En god och stark relation mellan medlemsskolorna.


  • Att anordna event och föreläsningar kopplade till kulturbranschen, som gynnar våra medlemmar och arbetslivet efter utbildningen.

Om oss

Performing Arts School och Balettakademien Göteborg bildar, tillsammans med Artistens Musikallinje, ett unikt kluster av musikal- och dansutbildningar i Göteborg. Men medan Artisten ligger under högskola (Göteborgs Universitet) så ligger GöSK-skolorna under Konst - och kulturutbildningar (Myndigheten för Yrkeshögskolan).


  Detta gör att vi står utanför den traditionella studentsfären i Göteborg. Som ni kanske märkt får vi exempelvis inte söka majoriteten av Göteborgs studentbostäder eller har tillgång till studenthälsa.


  Det är här vi kommer in, gemensamma studentkåren för BA och PAS,  Göteborgs scen- & kulturkår.

  Vi vill se en förändring i utanförskapet hos Konst- och kulturutbildningar, där vi ska ha samma rätt som universitets- och högskolestudenter.


  Vi anordnar också event och föreläsningar till förmån för studenterna på medlemsskolorna.


Niclas Pellsäter

 Vice-ordförande

Naima Stenberg 

Politisk-ansvarig

Julia Svelin

Ledamot

Tilda Sturefelt

IT-ansvarig

Clara S Christiansen

Ekonomi-ansvarig

Felix Hammarskjöld

IT-ansvarig

Stadgar

STYRELSEN


Göteborgs Scen- och kulturkårs styrelsemedlemmar

Tillträdde Mars 2020